Ліцензований обсяг, фактична кількість осіб, мова освітнього процесу

Ліцензований обсяг закладу 697 осіб.

Мова викладання - українська.